Bezpieczne i wygodne płatności zbliżeniowe w Polsce i na świecie oraz online

Szybka i w pełni wirtualna dostawa bezpośrednio do obdarowanego

Trafiony prezent, który umożliwia obdarowanemu wybór

Nowoczesna forma nagradzania pracowników, klientów i partnerów

Dbałość o środowisko - karta bez plastiku, bez papieru, bez transportu, bez emisji CO2

W obecnych czasach wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie naszym, naszych pracowników, Klientów i jak i bliskich osób.

Jednocześnie chcemy nieustannie dbać o swój biznes i doceniać pracę oraz zaangażowanie naszych współpracowników, klientów, kontrahentów czy dostawców.

Nowoczesne, wirtualne karty przedpłacone Sodexo to doskonały sposób na bezpieczne obdarowywanie osób, które chcemy wyróżnić.

Dostarczane na wskazany adres mailowy, bez przesyłek, paczek i kontaktu z kurierem, pozwalają maksymalnie ograniczyć ryzyko. Ale to nie wszystko.

Poza bezpieczeństwem, wirtualne karty Sodexo gwarantują również satysfakcję z idealnego prezentu. Osoba, która otrzyma kartę, może sama zdecydować, jaki upominek wybrać.

Zobacz jak prosto:

Kartą przedpłaconą
Sodexo
można płacić:

zbliżeniowo za pomocą
smartfona

online

na całym świecie

wypłacać pieniądze
z bankomatów!

Pamiętaj, że płatności zbliżeniowe są rekomendowane przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) jako najbezpieczniejsza forma płatności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Kartach Wirtualnych?

Skontaktuj się z naszym Doradcą.
Zadzwoń pod numer 22 346 75 60

Pracujemy w dni robocze od 8.30 do 17:00.

Wirtualne karty przedpłacone to doskonałe
rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu.

1. Najnowocześniejsze
rozwiązanie na rynku

Przełomowa nowość w ofercie kart Sodexo,

Pełna wygoda dla Klienta – po opłaceniu zamówienia całość realizacji po stronie Sodexo,

Płatności online i offline w wygodnej formie za pośrednictwem Apple Pay oraz Google Pay,

Bezpieczne i wygodne płatności zbliżeniowe – 100% terminali płatniczych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe,

Ekologiczne rozwiązanie dobre zarówno dla Twojej firmy, jak i dla naszej planety, bez zbędnego plastiku, papieru, zanieczyszczającego powietrze transportu,

Bez magazynowania, logistyki czy transportu.

2. Pełne
bezpieczeństwo

Bezpieczne i bezpośrednie dostarczenie na wskazany adres e-mail,

Wygodne i bezpieczne płatności online lub zbliżeniowe sklepach za pomocą smartfona,

Wysoko zaawansowane technologie sprawdzonych i znanych aplikacji płatniczych Google Pay i Apple Pay,

Gwarancja jakości Sodexo, które od 22 lat wyznacza najwyższe standardy na rynku,

Karta w pełni wirtualna, której nie da się zgubić.

3. Swoboda wyboru
dla obdarowanych

Wolność wyboru: to obdarowany decyduje, na co przeznaczy środki z karty,

Dowolność formy płatności: online i w sklepach stacjonarnych, w Polsce i na świecie, a także wypłaty w bankomacie,

Dostępna zarówno dla Google Pay i Apple Pay,

Obdarowany ma kartę zawsze przy sobie,

Wygodny serwis online do samodzielnego zarządzania kartą – na komputerze i telefonie,

Prawie milion punktów akceptacji w Polsce i znacznie więcej na świecie.

4. Łatwość użycia

Działa jak tradycyjna karta płatnicza,

99% osób pracujących w Polsce ma smartfona,

80% z nich używa aplikacji płatniczych – aż 40% używa Apple Pay lub Google Pay,

100% terminali płatniczych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe.

Wirtualna Karta Sodexo
sprawdzi się jako:

Świadczenie
dla pracowników

Elastyczne rozwiązanie dla pracowników dopasowane do warunków i potrzeb,

Zgodność z ZFŚS – optymalizacja kosztów,

Brak fizycznej dystrybucji – bezkosztowa i wygodna dostawa do pracownika,

Budowa wizerunku nowoczesnego pracodawcy,

Trafiony prezent – wybór należy do posiadacza karty.

Narzędzie do budowania
zaangażowania i lojalności
klientów oraz partnerów
biznesowych

Szybki sposób nagradzania zaangażowania i lojalności,

Łatwa dystrybucja nagród online – bez fizycznej wysyłki, bez magazynowania, bez dodatkowych wydatków i zbędnych problemów,

Swoboda wyboru najlepszej nagrody – szeroka sieć punktów akceptujących płatności,

Łatwe zarzadzanie i administracja kartą oraz doładowaniami środków,

Optymalizacja kosztów dzięki zwolnieniu z podatku VAT.

Chcesz skutecznie i efektywnie
motywować pracowników
oraz budować lojalne relacje z partnerami w biznesie?

Chcę wiedzieć więcej

FAQ

To przedpłacona karta płatnicza Mastercard. Ma wyłącznie elektroniczną postać (karta nie ma swojego plastikowego odpowiednika). Kartą można płacić w Internecie, a po dodaniu jej do portfela mobilnego Google Pay lub Apple Pay – można nią zbliżeniowo płacić w sklepach stacjonarnych i wypłacać środku z bankomatu!
Kartą można zapłacić w Internecie oraz we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych logo Mastercard wyposażonych w terminal obsługujący płatności zbliżeniowe (w Polsce i na całym świecie). Kartą można również wypłacić zbliżeniowo gotówkę w każdym bankomacie posiadającym czytnik zbliżeniowy – jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce.
Na podany przez Państwa adres e-mail Użytkownik otrzyma unikalny kod karty, który będzie potrzebny do rejestracji karty na stronie wirtualna.sodexo.pl
Mail z kodem użytkownik otrzyma z adresu kontakt.wirtualna@sodexo.com
Użytkownik:
  1. Wchodzi na stronę wirtualna.sodexo.pl
  2. Podaje otrzymany kod karty, numer telefonu komórkowego (będzie on loginem do serwisu), datę urodzenia oraz kraj zamieszkania
  3. Wprowadza kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em, ustawia hasło
  4. Akceptuje regulamin przesłany mailem, aby aktywować profil
Tak. W wiadomości e-mail przekazywany jest tylko unikalny kod karty, który uprawnia do odebrania numeru karty w bezpiecznym środowisku po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji karty.
Zamówienie można złożyć na stronie sklep.sodexo.pl lub wysyłając formularz zamówienia na adres info.svc.pl@sodexo.com. Po złożeniu zamówienia pozostaje już tylko jego opłacenie po otrzymaniu faktury proforma.
Do zrealizowania zamówienia niezbędne będzie podanie następujących danych Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko
  2. adres e-mail (na który wyślemy kod karty)
Do zrealizowania zasilenia kart niezbędne będzie podanie następujących danych Użytkowników:
  1. identyfikator karty, który otrzymają Państwo od nas zwrotnie za zamówieniu kart
  2. kwota zasilenia
Konieczność zbierania zgód uzależniona tego jaka jest podstawa udostępnienia danych użytkowników do Sodexo. Jeśli celem jest realizacja umowy o pracę, przekazania świadczenia z ZFŚS lub przekazania nagrody w postaci karty wirtualnej, to takie zgody nie muszą być zbierane. Są Państwo zobowiązani posiadać rejestr użytkowników karty.
Nie. Na żadnym etapie nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych do Sodexo, ponieważ Sodexo nie wykonuje żadnych czynności w zastępstwie Klienta. W przypadku zamówienia Wirtualnych Kart Sodexo następuje udostępnienie danych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do dystrybucji i obsługi kart. Podstawa udostępnienia tych danych jest zależna od celu jaki jest realizowany z wykorzystaniem karty np. wykonanie umowy o pracę, przepisów prawa wynikających z przekazania świadczenia z ZFŚS, czy wykonanie zobowiązania dotyczącego przekazania nagrody w konkursie organizowanym przez zamawiającego.
Nie. Wirtualne karty Sodexo są oferowane tylko do Klientów biznesowych i zasilenie karty będzie mogło zostać zrealizowane wyłącznie z Państwa rachunku do Sodexo.
Obdarowany otrzyma kartę we wskazanym w zamówieniu terminie pod warunkiem, że płatność została dokonana na czas. W przeciwnym razie - w ciągu maksymalnie 2 dni od zaksięgowania wpłaty.
Sodexo udostępnia na życzenie raporty potwierdzające wysłanie i generowanie e-maili do wskazanych użytkowników.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić SPAM lub inne katalogi skrzynki pocztowej, gdzie e-mail mógł trafić e-mail. Przy braku wiadomości należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem +48 22 535 11 11 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt.wirtualna@sodexo.com.
Tak, z punktu widzenia przepisów o ZFŚS Wirtualna Karta Podarunkowa jest traktowana jak klasyczna karta przedpłacona podarunkowa i środki przekazane na niej jako środki pieniężne podlegają takim samym zwolnieniom z ZUS i PIT.
Nie. Kartą może posługiwać się jedynie osoba pełnoletnia, która otrzymała kartę od pracodawcy/klienta biznesowego i która jest właścicielem adresu mailowego, na który został wysłany kod karty.
Nie, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z karty upoważniona jest jedynie osoba, która otrzymała kartę od pracodawcy/klienta biznesowego i która jest właścicielem adresu mailowego, na który został wysłany kod karty.
Obecnie nie ma takiej możliwości. Będziemy pracować nad udostępnieniem jej w najbliższych miesiącach.
Obecnie nie ma takiej możliwości. Będziemy pracować nad udostępnieniem jej w najbliższych miesiącach.
Na wykorzystanie środków znajdujących się na karcie użytkownik będzie miał czas 8 miesięcy - wszystkie karty są ważne do końca ósmego miesiąca licząc od daty wysłania jej do użytkownika. Na przykład karta wysłana w dowolnym dniu w listopadzie będzie ważna do końca czerwca.
Nie. Karta wirtualna, podobnie jak każda inna karta płatnicza, ma termin ważności nadany w chwili generowania numeru karty i nie można go już zmienić.
DiPocket jest wydawcą Wirtualnej Karty Sodexo. DiPocket jest Instytucją Pieniądza Elektronicznego, działającą na podstawie zezwoleń wydanych przez brytyjski Urząd ds. Regulacji Działalności Finansowej (Financial Conduct Authority) podlega nadzorowi tego urzędu. DiPocket prowadzi działalność na podstawie licencji E-Money License, stanowiącej podstawę do wydawania i dystrybucji pieniądza elektronicznego (opatrzonej numerem referencyjnym Firm Reference Number 900439) wydanej w Wielkiej Brytanii i uznawanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą o pieniądzu elektronicznym (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, dalej „Dyrektywa”). Siedziba DiPocket mieści się pod adresem: 532 Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS (Wielka Brytania).

DiPocket prowadzi działalność w Polsce w oparciu o zasadę jednolitego paszportu europejskiego w zakresie emisji i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz usług płatniczych, co oznacza, że działalność DiPocket została notyfikowana na podstawie implementowanych w Polsce przepisów Dyrektywy do polskiego regulatora –Komisji Nadzoru Finansowego. DiPocket prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału pod nazwą DiPocket Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą pod adresem: ul. Wierzbowa 9/11/313, 00-094 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000554053.
Tak. Wydawcą kart jest firma DiPocket, która działa pod nadzorem Brytyjskiej Financial Conduct Authority (FCA), gdzie regularnie raportuje swoje aktywności. Jako organ nadzorowany przez FCA DiPocket musi przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji prawa finansowego i praw ochrony konsumentów. Posiadając najwyższy status członka organizacji Mastercard® Principal Member, DiPocket podlega również regulaminowi postępowania Mastercard® oraz innym powszechnym przepisom operacyjnym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Kartach Wirtualnych?
Zadzwoń do nas: 22 346 75 60

Pracujemy w dni robocze od 8.30 do 17:00.